Thứ Bảy, 01/10/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2015 00:00 211
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc; Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; Khổ sách: 19 cm x 26 cm; Số lượng: 304 tr.; Năm: 2014.

Năm 2008, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc kí kết dự án hợp tác nghiên cứu khai quật khảo cổ học nhằm tìm hiểu các nền văn hóa cổ ở dải đất hình chữ S. Các nhà khoa học của hai quốc gia sẽ so sánh quá trình hình thành nền văn hóa cổ đại Châu Á, trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc. Để phục vụ mục đích này, không ít cuộc khai quật đã được thực hiện tại các di tích Mả Tre, Đình Tràng (thuộc văn hóa Đông Sơn ở Bắc Bộ). Di tích Bãi Cọi tiếp tục được khám phá vào năm 2012 với chương trình nghiên cứu khai quật quy mô lớn của Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, nhiều bí ẩn đã được làm sáng tỏ: Bãi Cọi thuộc văn hóa Sa Huỳnh vùng Trung bộ, có sự du nhập của văn hóa Đông Sơn (miền Bắc) và văn hóa đồ sắt Trung Quốc. Với kết quả khai quật này, năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ký quyết định công nhận di tích Khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi là Di tích cấp Quốc gia, khẳng định vị trí và vai trò của di tích trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

“ Di tích Bãi Cọi” tập hợp các báo cáo nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp các thành quả đạt được. Sau khi kết thúc khai quật điều tra, các di vật được đưa sang Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tiến hành phân tích, xử lý, phục dựng hiện vật. Và kết quả cũng được ghi chép đầy đủ trong ấn phẩm này.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: