Thứ Bảy, 09/12/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/09/2015 00:00 280
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nhiều tác giả, Nxb: Trẻ, Khổ sách: 14cm x20 cm, Số lượng: 286 tr.; Năm: 2015.

“Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn” là một bộ phận của lịch sử báo chí Việt Nam đậm nét đặc thù của Sài Gòn-Nam Bộ. Tác phẩm là tập ký sự về báo chí miền Nam Việt Nam và người làm báo đấu tranh trực diện chống kẻ thù ngay giữa sào huyệt đối phương. Báo chí cách mạng Sài Gòn đã góp sức thể hiện thắng lợi tư tưởng chiến lược, phương châm sách lược, phương thức đấu tranh đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt của Đảng ngay giữa thủ đô, sào huyệt địch, làm rối loạn hậu cứ an toàn của chúng.

Cuốn sách đã thể hiện tinh thần của báo chí cách mạng công khai và phong trào đấu tranh của báo chí với tính cách đặc thù Nam Bộ - Sài Gòn, miền đất mới của Tổ quốc hơn trăm năm trong gông xiềng thống trị của thực dân, đế quốc để cùng nhau chia sẻ niềm tự hào về quá khứ hào hùng trong sáng, đẹp đẽ của dân tộc.

Tác phẩm gồm 2 nội dung chính:

Phần I. Ngọn cờ tiên phong (Thời kỳ bí mật trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

Phần II. Mặt trận “Kháng chiến” công khai giữa Sài Gòn (1945-1954)

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: