Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

24/08/2015 00:00 331
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Tô Huy Rứa; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 15 cm x 22 cm; Số lượng: 608 tr.; Năm: 1999.

Báo chí là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người, là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, đồng thời có tác động trở lại đối với xã hội. Lịch sử báo chí là một bộ phận lịch sử xã hội. Ở Việt Nam, báo chí xuất hiện sau khi đất nước bị thực dân Pháp xâm lược và đô hộ. Vì vậy, lịch sử báo chí nước ta là lịch sử đấu tranh bằng báo chí giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, báo chí cách mạng nêu cao ngọn cờ yêu nước và chủ nghĩa xã hội, đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước. Lịch sử báo chí Việt Nam gắn liền với lịch sử cận hiện đại của dân tộc Việt Nam.

“Thư tịch báo chí Việt Nam” tập hợp các tờ báo được xuất bản đầu tiên đến tháng 6- 1996. Tác phẩm có thống kê báo chữ quốc ngữ, Pháp, Anh, Đức, xếp theo vần chữ cái của Việt Nam theo thứ thự A, B, C, D, E…Những từ, chữ nước ngoài in đúng như tên của nó theo xu hướng phổ biến của quốc tế hiện nay, không dịch ra chữ Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có chữ nước ngoài mà người Việt quen gọi thì tác giả cuốn sách phiên âm cho tiện việc tra cứu và nghiên cứu. Báo chữ Hán phiên âm Hán – Việt, xem như chữ Việt Nam. Những tờ trùng tên nhau, tờ nào ra trước đưa lên trên, xuất bản sau xếp xuống dưới. Các tờ báo cũng được xếp theo niên biểu để tiện cho bạn đọc tra cứu.

Cuốn sách hiện đang lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (25 Tông Đản – Hoàn Kiếm – Hà Nội). Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: