Thứ Năm, 22/02/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

14/07/2015 00:00 308
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Lê Hồng Hải, Nxb: Lao động – Xã hội; Khổ sách: 19 cm x27 cm; Số lượng: 399 tr.; Năm: 2014.

Cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX, nhân dân ta đối diện cuộc chiến tran giành độc lâp tự do cho dân tộc từ tay thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đặt nước ta dưới ách đô hộ của mình, chúng đã ây dựng một hệ thống “địa ngục trần gian” mà như Hồ Chí Minh đã viết “nhà tù nhiều hơn trường học”. Chúng dùng những thủ đoạn hèn hạ và vô cùng độc ác đối với các chiến sĩ cách mạng để nhằm dập tắt ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước nhằm đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ta. Trong những năm tháng đó, biết bao nhiêu con người Việt Nam “ máu đỏ da vàng” đã hy sinh bao xương máu để bảo vệ quê hương, đất nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Những cuộc vượt ngục ở các nhà tù Việt Nam trong kháng chiến chống xâm lược” khắc họa những chân dung người chiến sĩ cách mạng anh dũng, không khuất phục kẻ thù nhưng vô cùng sáng tạo, thông minh và nhanh trí. Từ những địa ngục trần gian, các anh đã tìm đủ mọi mưu kế để vượt ngục, để về với cách mạng, để tiếp tục tham gia vào cuộc trường chinh vĩ đại cuả dân tộc và đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến thắng lớn, ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc ta.

Cuốn sách gồm 2 nội dung chính:

Phần I. Nhà tù thực dân, đế quốc – Từ “địa ngục trần gian” thành “trường học cách mạng”.

Phần II. Những cuộc vượt ngục lịch sử - ý chí cách mạng vượt ra khỏi gông cùm.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: