Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/11/2016 00:00 540
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 24 cm x 29 cm; Số lượng: 257 tr.; Năm: 2005.

Tuyên Quang là trung tâm của căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, nơi sinh ra Nhà nước Việt Nam mới – Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nơi đây là Thủ đô kháng chiến của quân và dân ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tại Tuyên Quang, nhiều Hội nghị quang trọng của Trung ương Đảng, Chính phủ được tổ chức. Đặc biệt, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Kim Bình (Vinh Quang), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 là Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức trong nước. Đại hội đã bổ sung, hoàn chỉnh đường lối kháng chiến, quyết định những chủ trương, biện pháp đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đến thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang ra sức xây dựng hậu phương vững mạnh, làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Tuyên Quang – Hình ảnh lịch sử Cách mạng” là một cuốn sách ảnh tập hợp những bức ảnh lịch sử quý báu về vùng đất này sẽ đưa người đọc hành hương về Việt Bắc, thăm lại căn cứ địa Tuyên Quang . Cuốn sách gồm 5 nội dung chính:

Phần I. Đất và người Tuyên Quang.

Phần II. Tuyên Quang – Thủ đô khu giải phóng.

Phần III. Tuyên Quang – Thủ đô kháng chiến.

Phần IV. Tuyên Quang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần V. Cả nước với Tuyên Quang.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: