Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

17/10/2016 04:37 378
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 15 cm x 22 cm; Số lượng: 1223 tr.; Năm: 2009.

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, từ lâu đời đã có vị trí chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, miền đất Cao Bằng đã có bề dầy lịch sử, giàu truyền thống văn hiến. Lịch sử truyền thống của tỉnh Cao Bằng gắn liền với lịch sử truyền thống dân tộc Việt Nam từ những ngày đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Là tỉnh có nhiều dân tộc cùng nhau sinh sống trải qua thăng trầm của lịch sử, nhân dân các dân tộc Cao Bằng cùng với nhân dân cả nước làm nên lịch sử truyền thống vĩ đại dựng nước và giữ nước, phát huy vai trò phên giậu phía Bắc của Tổ quốc. Không chỉ là một trong số ít tỉnh nằm trong vùng phía Bắc có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (khoảng 95.8%) mà nói đến Cao Bằng là nói đến di tích lịch sử Pác Bó gắn liền quê hương cách mạng với thân thế sự nghiệp Hồ Chí Minh; rừng Trần Hưng Đạo gắn liền với lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam; thành nhà Mạc và rất nhiều di tích lịch sử quan trọng khác….

Cuốn sách “Lịch sử tỉnh Cao Bằng” gồm 14 chương, giới thiệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư – dân tộc, lịch sử Cao Bằng từ thời tiền sử, thời kỳ phong kiến, dưới ách thống trị của thực dân Pháp và từ khi cách mạng Tháng Tám thành công đến nay trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Cuốn sách hiện đang được lưu giữ tại thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: