Chủ Nhật, 03/07/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/06/2016 01:06 211
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Trình Năng Chung; Nxb: Khoa học xã hội; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 363 tr.; Năm: 2015

Văn hóa Đông Sơn đã trải qua hơn 90 năm phát hiện và nghiên cứu và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các nhà khảo cổ học đã giải quyết được nhiều vấn đề. Tuy nhiên vẫn còn những thứ còn bỏ ngỏ hoặc chưa được giải quyết một cách toàn diện và sâu sắc. Đó là vấn đề mối quan hệ giữa Văn hóa Đông Sơn với các văn hóa Kim khí cùng thời ở miền Nam Trung Quốc.

Quyển sách chuyên khảo “ Mối quan hệ Văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại Kim khí ở Nam Trung Quốc” đã cập nhật và hệ thống hóa các tư liệu mới nhất các kết quả nghiên cứu về Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam. Tác giả cũng tập hợp khá đầy đủ những tư liệu hiện có và phân tích tốt những di tích, những văn hóa tiêu biểu thuộc thời đại Kim khí ở Nam Trung Quốc. Trên cơ sở đó, tác giả đã xác định được những đặc trưng cơ bản của các văn hóa kim khí ở Nam Trung Quốc trong mối quan hệ hữu cơ với văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam.

Tác phẩm gồm 6 nội dung chính:

Phần I. Tổng quan về văn hóa Đông Sơn.

Phần II. Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa thời đại Kim khí ở Vân Nam.

Phần III. Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa thời đại Kim khí ở Quảng Tây.

Phần IV. Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa thời đại Kim khí ở Quảng Đông.

Phần V. Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa Khả Lạc ở Quý Châu.

Phần VI. Vị trí của văn hóa Đông Sơn trong văn hóa Tiền – Sơ sử khu vực.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội) xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: