Thứ Năm, 22/02/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

17/08/2015 16:59 309
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Trịnh Thúc Huỳnh; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 14.5 cm x20.5 cm; Số lượng: 375 tr.; Năm: 2005.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đưa chính quyền lại cho nhân dân, xây nền tảng cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Với thắng lợi này, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, làm chủ đất nước.

“Cách mạng Tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc” bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học đã đăng trên các sách, báo, tạp chí. Nội dung cuốn sách tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta. Ngoài việc trình bày sáng rõ quá trình diễn tiến, tính chất, đặc điểm của cuộc cách mạng, các tác giả còn luận giải, đúc kết những bài học lịch sử quý báu, vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh, của khối đại đoàn kết dân tộc, của các trung tâm khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn…, tính quyết định của nhân tố chủ quan đối với thắng lợi của cách mạng. Đặc biệt, các tác giả còn tập trung thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc nói riêng, phong trào giải phóng dân tộc nói chung.

Cuốn sách hiện đang lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (25 Tông Đản – Hoàn Kiếm – Hà Nội). Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phạm Trang Nhung (Phòng Tư liệu – Thư viện)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: