Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2008 07:21 322
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách do Viện khảo cổ học - Viện khoa học xã hội Việt Nam ấn hành. Đây là một cuốn sách in màu, với nhiều bức ảnh đẹp về những di tích, thắng cảnh và đặc biệt các di vật phát hiện được cho chúng ta thấy được một phần nào qui mô và diện mạo của Hoàng Thành cùng đời sống cung đình của vua quan phong kiến Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Sách do Viện khảo cổ học - Viện khoa học xã hội Việt Nam ấn hành. Đây là một cuốn sách in màu, với nhiều bức ảnh đẹp về những di tích, thắng cảnh và đặc biệt các di vật phát hiện được cho chúng ta thấy được một phần nào qui mô và diện mạo của Hoàng Thành cùng đời sống cung đình của vua quan phong kiến Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Khối lượng các di tích - di vật đồ sộ được phát hiện này hiện lên như một bộ sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long-đông đô- Hà Nội, phản ánh trình độ và bản sắc dân tộc của một trung tâm văn hoá lớn nhất và lâu đời nhất của nước ta.


Ảnh khai quật

H., 2006, Nhà xuất bản văn hoá -Thông tin, khổ 23 x 28,5 cm; 215 trang.

Chủ biên: PGS. TS. Tống Trung Tín

Ban biên soạn: PGS. TS. Đỗ Văn Ninh

TS.(PhD).Bùi Minh Trí - (PhD). Bùi Tuyết Mai

Sách bao gồm 9 chương:

Chương 1: Cấm Thành- Hoàng Thành qua các cuộc khai quật.

Chương 2: Đoan Môn và con đường lát gạch hoa thời Trần.

Chương 3: Trường Lạc cung và Thái hoàng Thái hậu.

Chương 4: Nét đẹp của gốm sứ trong hoàng cung Thăng Long.

Chương 5: những dấu tích cung điện xưa.

Chương 6: Giếng ở Hoàng thành.

Chương 7: những viên gạch kể chuyện mình.

Chương 8: Giảng Võ trường.

Chương 9: Thăng Long trong bề dày lịch sử.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng độc giả xa gần.


Hoàng Vinh

Chia sẻ: