Thứ Ba, 23/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

30/10/2008 00:00 343
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Chiều 29/10, tại Bảo tàng Quảng Ninh, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trường Cao học Thực hành Pháp EFEO tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích lò gốm cổ Tuần Châu.

Chiều 29/10, tại Bảo tàng Quảng Ninh, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trường Cao học Thực hành Pháp EFEO tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích lò gốm cổ Tuần Châu.

Tháng 7/2005 di tích gốm cổ Tuần Châu được Bảo tàng Quảng Ninh phát hiện tại khuôn viên nhà ông Nguyễn Quang Minh, tổ 18, khu 4, phường Tuần Châu (TP Hạ Long).

Trong đó bước đầu xác định là dấu vết lò nung gốm này có niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 8. Tháng 7/2008 Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Trường Cao học Thực hành Pháp EFEO tiến hành nghiên cứu sâu di chỉ này.

Qua đợt khai quật từ ngày 15 đến 28/10 nhóm nghiên cứu đã thu được nhiều hiện vật, ngoài các sản phẩm gốm nung như bát, đĩa, bình, vò, ấm, chậu, liễn, âu còn có các hiện vật dụng cụ làm gốm như nắp bao nung, con kê, xỉ lò... Lò gốm có niên đại vào khoảng thế kỷ 7 - 9 sau công nguyên.

Tiến sỹ Nguyễn Tiến Đông, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Việc phát hiện, khai quật và nghiên cứu di tích lò gốm Tuần Châu có ý nghĩa quan trọng trong chương trình nghiên cứu đồ gốm Việt Nam, đặc biệt là đồ gốm trước thế kỷ 10".

dulichvn. org.vn

Chia sẻ: