Thứ Ba, 29/11/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/09/2008 17:41 189
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Những lăng tẩm này vừa được các nhà khảo cổ học Trung Hoa phát hiện tại Kuqa, Tân Giang, Tây Bắc Trung Quốc. Lăng mộ mới phát lộ được xây dựng theo phong cách người Hán, vào khoảng cuối thế kỉ thứ 3 đầu thế kỉ thứ 4.
Những lăng tẩm này vừa được các nhà khảo cổ học Trung Hoa phát hiện tại Kuqa, Tân Giang, Tây Bắc Trung Quốc. Lăng mộ mới phát lộ được xây dựng theo phong cách người Hán, vào khoảng cuối thế kỉ thứ 3 đầu thế kỉ thứ 4.

Một số hình ảnh khu lăng tẩm:

(Theo Tân hoa xã/Nhân dân Nhật báo)

BTLSVN

Chia sẻ: