Thứ Sáu, 02/12/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Chùa Long Đọi Sơn - Nơi lưu giữ dấu tích thời Lý
 • 07/09/2016 01:21

Chùa Long Đọi Sơn - Nơi lưu giữ dấu tích thời Lý

Trong đợt hoạt động hè 2016 vừa qua, chúng tôi - những tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã thực hiện chuyến tham quan, học tập tại một số di tích thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

 • 437

Phát hiện nhiều di vật quan trọng ở Thành Nhà Hồ
 • 06/09/2016 01:51

Phát hiện nhiều di vật quan trọng ở Thành Nhà Hồ

Ngày 5/9, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cho biết vừa có kết quả khai quật di tích Hào Thành – Thành Nhà Hồ.

 • 398

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, 9/1960
 • 06/09/2016 00:00

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, 9/1960

Qua gần 10 năm từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951) đến cuối những năm 50 của thế kỷ XX, trên thế giới và ở nước ta đã diễn ra những biến đổi quan trọng có lợi cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và của nhân dân lao động trên toàn thế giới.

 • 715

Tư tưởng canh tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 • 05/09/2016 01:05

Tư tưởng canh tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

(Phần 2 và hết) 2. Đặng Huy Trứ - doanh nhân nặng lòng tư tưởng canh tân

 • 573

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
 • 01/09/2016 08:19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

(Phần 2) Hai là, Hồ Chí Minh cho rằng, cần phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và kinh nghiệm của các nước anh em để đề ra phương châm, hình thức, bước đi thích hợp, tìm ra quy luật riêng của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 • 450

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH với công cuộc đổi mới ở Việt Nam
 • 01/09/2016 01:20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

(Phần 1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 • 446

WILLIAM J. DUIKER – người Mỹ viết về ngày Độc lập 2-9-1945.
 • 01/09/2016 00:00

WILLIAM J. DUIKER – người Mỹ viết về ngày Độc lập 2-9-1945.

William J. Duiker là Giáo sư môn Đông Á học tại Trường Đại học bang Pensylvania (Mỹ). Ông vốn là nhân viên ngoại giao từng công tác tại Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn nhiều năm trước năm 1975.

 • 403

Lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng Tám
 • 25/08/2016 00:00

Lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng Tám

Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước ta đã làm một cuộc Tổng khởi nghĩa đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

 • 983

Thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng (1955-2016)
 • 24/08/2016 00:00

Thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng (1955-2016)

Chấp hành Nghị quyết của Tổng Quân ủy về xây dựng lực lượng phòng thủ bờ biển, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ biển. Cùng thời gian này, Bộ đã quyết định thành lập Trường Huấn luyện bờ biển (C45) và Xưởng 46. Sự ra đời của các đơn vị này đã mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển các thành phần nòng cốt đầu tiên của lực lượng Hải quân.

 • 402

Bốn luật sư làm Bộ trưởng trong Nội các Trần Trọng Kim.
 • 18/08/2016 00:00

Bốn luật sư làm Bộ trưởng trong Nội các Trần Trọng Kim.

Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản… có rất nhiều chính khách nổi tiếng xuất thân là luật sư.

 • 528