Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

07/12/2017 07:15 582
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Rìu đồng được phát hiện với số lượng lớn, bao gồm: rìu lưỡi xéo, rìu gót vuông, rìu gót tròn, rìu xòe cân... có cấu tạo cân đối; có rìa lưỡi thẳng hoặc có rìa lưỡi xéo; gót vuông, gót tròn; họng tra cán thẳng... trang trí hoa văn phong phú như: hình người, hình thuyền, động vật...

Rìu, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Hà Đông, Hà Nội

Lưỡi hái là một trong những nông cụ sử dụng để thu hoạch lúa của cư dân Đông Sơn. Việc phát hiện loại hình lưỡi hái không chỉ phản ánh sự thông minh, sáng tạo của cư dân Đông Sơn trong việc chế tác nông cụ mà cho thấy nghề nông đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế. Cùng với các loại công cụ lưỡi cày, rìu, cuốc ...thì lưỡi hái còn phản ánh quy trình sản xuất nông nghiệp tiến bộ của cư dân Đông Sơn thời kỳ này.


Chia sẻ: