Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

16/12/2014 17:07 1821
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Năm 1977, Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) đã lấy ngày 18/5 là Ngày Quốc tế Bảo tàng với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo tàng trong sự phát triển xã hội. Năm 2014, Ngày Quốc tế Bảo tàng đã lập được kỷ lục khi có 35,000 bảo tàng hưởng ứng sự kiện tại 145 nước.

Chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2015 “ Bảo tàng cho một xã hội bền vững”. Ảnh:ICOM.

Năm 2015, chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng sẽ là "Bảo tàng cho một xã hội bền vững". Một trong những thách thức quan trọng hiện nay được thế giới quan tâm và chia sẻ là việc thích nghi với những cách sống hiện đại và phát triển trong giới hạn của tự nhiên. Sự chuyển đổi này đối với một xã hội bền vững đặt ra yêu cầu phải sáng tạo những cách suy nghĩ và hành động mới. Bảo tàng đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi đó. Các bảo tàng hiện đại phải giữ được một vị trí mạnh mẽ trong bối cảnh hiện nay và có tiếng nói trong xã hội.

Chủ đề "Bảo tàng cho một xã hội bền vững" nhận thức vai trò của bảo tàng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về nhu cầu của một xã hội ít lãng phí, nhiều hợp tác và sử dụng các nguồn lực theo cách tôn trọng các hệ thống sống.

Đưa bảo tàng ra vị trí tiền tuyến trong mô hình xã hội bền vững, chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng nhằm tăng cường nhận thức trong xã hội về những hậu quả do con người gây ra đối với hành tinh của chúng ta và sự cần thiết phải thay đổi mô hình kinh tế và xã hội hiện nay.

"Bảo tàng với vai trò như những nhà giáo dục và truyền bá văn hóa ngày càng đóng một vai trò thiết yếu đóng góp vào việc giải thích và thực hiện các quy tắc phát triển bền vững. Các bảo tàng phải có khả năng đảm bảo vai trò của mình trong việc bảo vệ các di sản văn hóa, cảnh báo về sự gia tăng không bền vững của các hệ sinh thái, tình trạng bất ổn về chính trị, và có thể gia tăng thách thức liên quan tới tự nhiên và do con người gây ra. Công tác bảo tàng, ví dụ như việc thông qua các hoạt động giáo dục và trưng bày nên hướng tới việc tạo ra một xã hội bền vững.

Chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để đảm bảo rằng bảo tàng là một phần của động lực văn hóa trong việc phát triển thế giới bền vững".

Đó là lời phát biểu của ngài Chủ tịch ICOM, Giáo sư Dr Hans Martin Hinz khi tuyên bố về chủ đề của Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2015.

Trần Trang (Nguồn: ICOM)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài viết khác

Kế hoạch bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa ở I-rắc.

Kế hoạch bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa ở I-rắc.

  • 12/12/2014 19:26
  • 1458

Trước tình trạng xuống cấp trầm trọng về nhân đạo và an ninh ở I-rắc, tổ chức UNESCO đã lập một Kế hoạch Hành động Ứng phó Khẩn cấp (PAIU) để giải quyết các thách thức liên quan đến việc bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa của nước này. Kế hoạch này được thiết lập ngay trong một cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 tại Trụ sở của UNESCO ở Paris, với sự có mặt của các chuyên gia đến từ I-rắc và cộng đồng quốc tế. Mục tiêu của cuộc họp này để xác định các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ các xung đột.