Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

13/12/2016 07:19 416
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 8/12, tại Nhà khách La Thành, Hà Nội - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2015.

Đến dự có TS. Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, các cán bộ nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ thuộc Bộ và một số lãnh đạo, chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn cảnh Hội nghị (Nguồn:internet).

Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2021. Hoạt động khoa học và công nghệ đã thực hiện đồng thời cả ba hướng nghiên cứu đó là: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chính sách và nghiên cứu ứng dụng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng những kết quả to lớn mà công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã đạt được. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng không chỉ riêng ngành khoa học công nghệ mà còn với cả Bộ VHTTDL. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, đội ngũ cán bộ nghiên cứu cần phải xác định khoa học công nghệ được coi là nền tảng để phát triển đất nước, là một trong những lĩnh vực được Nhà nước xem là quốc sách. Chính vì vậy trong thời gian tới, đội ngũ tham gia hoạt động nghiên cứu cần khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua. Trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý cần có nhiều hơn nữa đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước.

TS. Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Nguồn:internet).

Tại Hội nghị, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những thành tích đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2011 – 2015.

Hải Vân

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: