Thứ Năm, 29/09/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/08/2008 19:41 935
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Quảng Trị trong quá trình khảo sát di tích Hang Dơi vừa phát hiện thêm một hang động khá đẹp nằm cách miệng Hang Dơi 40 m về phía Nam và cách mặt đất 65 m, đặt tên tạm là Hang Dơi 2.

Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Quảng Trị trong quá trình khảo sát di tích Hang Dơi vừa phát hiện thêm một hang động khá đẹp nằm cách miệng Hang Dơi 40 m về phía Nam và cách mặt đất 65 m, đặt tên tạm là Hang Dơi 2.

Hang động này nằm trên một lèn núi cao gọi là lèn Con Rồng, thuộc khu hang động Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Cửa Hang Dơi 2 quay về hướng Đông Nam, rộng 11,5 m, cao 4 m. Vòm hang cao từ 10 m đến 20 m, chiều sâu khoảng 19 m. Trên bề mặt của hang, các nhà khảo cổ phát hiện được 11 hiện vật cổ như các công cụ mảnh tước, hòn ghè, bàn kê...

Người Lao động
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: