Thứ Ba, 24/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/08/2008 19:25 922
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bảo tàng tỉnh Bến Tre phối hợp Viện Khảo cổ học khai khai quật lần thứ ba di chỉ khảo cổ học Giồng Nổi (ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thị xã Bến Tre). Theo tin từ Bảo tàng tỉnh Bến Tre, sau hơn một tháng triển khai khai quật lần thứ ba di chỉ khảo cổ học Giồng Nổi (ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thị xã Bến Tre), Bảo tàng tỉnh phối hợp Viện Khảo cổ học thu được 246 hiện vật gốm (chén, nồi, hạt chuỗi…), 47 hiện vật bằng đồ đá (rìu, bàn mài, đục…) và 2 hiện vật xương.

Bảo tàng tỉnh Bến Tre phối hợp Viện Khảo cổ học khai khai quật lần thứ ba di chỉ khảo cổ học Giồng Nổi (ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thị xã Bến Tre).

Theo tin từ Bảo tàng tỉnh Bến Tre, sau hơn một tháng triển khai khai quật lần thứ ba di chỉ khảo cổ học Giồng Nổi (ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thị xã Bến Tre), Bảo tàng tỉnh phối hợp Viện Khảo cổ học thu được 246 hiện vật gốm (chén, nồi, hạt chuỗi…), 47 hiện vật bằng đồ đá (rìu, bàn mài, đục…) và 2 hiện vật xương. Đặc biệt, lần này đoàn khảo cổ đã phát hiện được mộ táng, theo xác định ban đầu, hiện vật xương có thể là của người.

Dự kiến, khoảng cuối năm, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức hội thảo khoa học mời chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ học cho ý kiến qua phát hiện di chỉ Giồng Nổi, sau khi thông báo kết thúc đợt khai quật di chỉ khảo cổ lần 3, tháng 7 năm 2006.

Hoàng Hải Cơ

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: