Thứ Ba, 21/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

28/03/2017 00:00 368
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bảo tàng và những bất đồng lịch sử: Nói những điều không thể trong bảo tàng.

Ngày Quốc tế Bảo tàng 2017: Bảo tàng là công cụ để tạo nên cộng đồng hòa bình.

Cộng đồng các bảo tàng trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng vào dịp 18 tháng 5 năm 2017. Chủ đề năm nay là “Bảo tàng và những bất đồng lịch sử: Nói những điều không thể trong bảo tàng”.

Chủ đề này tập trung vào vai trò của bảo tàng trong việc mang lại lợi ích cho xã hội, trở thành các trung tâm để thúc đẩy mối quan hệ hòa bình giữa người với người. Đồng thời, chủ đề này cũng nhấn mạnh cách thức chấp nhận bất đồng lịch sử như bước khởi đầu mở tầm nhìn về một tương lai chung dưới sự hòa giải.

1

Bằng cách bàn luận về những điều không thể trong bảo tàng, chủ đề ngày Quốc tế Bảo tàng 2017 sẽ hướng tới những góc nhìn chưa thống nhất từ những bất đồng lịch sử vốn có của loài người. Điều này cũng khuyến khích các bảo tàng đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các tổn thương lịch sử một cách hòa bình thông qua hòa giải và cách nhìn đa chiều.

Chúng tôi sẽ mời các tổ chức văn hoá trên khắp thế giới tới tham dự lễ kỷ niệm này, để cùng kết nối và mở ra tầm nhìn mới về tương lai, vượt lên trên các chủ đề cấm kỵ và hướng đến sự thấu hiểu lẫn nhau một cách sâu sắc hơn.

Thu Hiền (dịch)

Nguồn:http://icom.museum/news/news/article/launch-of-international-museum-day-2017/

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: