Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

02/03/2017 00:00 367
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 1/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa với Chiến lược phát triển bền vững”.

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa với Chiến lược phát triển bền vững”.

hoi-thao-khoa-hoc

Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa với Chiến lược phát triển bền vững”. Ảnh: Minh Khánh

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa trong nước. Hơn 30 tham luận tại hội thảo đã góp phần khẳng định: Văn hóa phải được xem là một trụ cột của phát triển bền vững cùng với kinh tế, môi trường và xã hội.

Các tham luận tại Hội thảo đã trình bày những nhận thức đúng đắn về di sản văn hóa - tiền đề khoa học cho các hoạt động bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; những giải pháp thiết thực mang tính phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó nhằm giảm thiểu những hậu quả của phát triển nóng và hạn chế phần nào những tác động xấu đến môi trường và xã hội; trong đó có sự kết hợp hài hòa, đúng nguyên tắc công nghệ, kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật truyền thống, sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ những kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài thay đổi nhận thức, Hội thảo cũng đặt ra vấn đề triển khai, xây dựng các chính sách góp phần đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững. Trong đó, các giải pháp như phát triển tư duy du lịch văn hóa, khai tác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa với Chiến lược phát triển bền vững” là hội thảo đặc biệt, đề cập đến một đề tài nóng không chỉ của Việt Nam mà trên cả thế giới. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhà khoa học tại Hội thảo là tư liệu quý góp phần tham mưu chính sách đường lối cho Đảng và Nhà nước, cụ thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực Bộ quản lý.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, phát triển bền vững là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đặt ra từ lâu. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa triển bền vững được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm. Kết hợp giữa bảo tồn, phát huy di sản với sự phát triển bền vững cần có cách thức, chuẩn giá trị, thực hiện theo nguyên tắc như thế nào để văn hóa có đóng góp cho sự phát triển của xã hội cần có sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà khoa học.

“Việt Nam có kho tàng di sản văn hóa khổng lồ với 40.000 di sản vật thể, 60.000 di sản phi vật thể. Vấn đề là phải quản lý, khai thác cho hiệu quả để bảo tồn, tiếp nối, phát huy như thế nào, bổ sung các giá trị mới góp phần làm giàu kho tàng di sản, trao truyền cho thế hệ mai sau. Đây là cái gốc để phát triển bền vững” - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định./.

dangcongsan.vn

Chia sẻ: