Thứ Hai, 15/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

23/02/2017 00:00 307
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng 22/2, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Sáng 22/2, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

thu-truong

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì buổi họp.

Buổi làm việc có sự tham gia của Cục Di sản, Vụ Kế hoạch – Tài chính, các Vụ, Cục có liên quan và 5 đơn vị bảo tàng trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Di sản đã báo cáo Thứ trưởng kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về hoạt động bảo tàng trong năm 2016. Theo đó, các công việc đã thực hiện bao gồm: Kiện toàn Ban Xây dựng trực thuộc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành để thay thế Quyết định số 3903/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Xây dựng…

Cục Di sản văn hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng Lịch sử quốc gia xây dựng Kế hoạch và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sau 05 năm sáp nhập Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam theo Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống bảo tàng; đảm bảo sự gắn kết và ổn định của các đơn vị; nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trưng bày, thu hút khách tham quan.

Đồng thời, Cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ có Công văn số 3376/B VHTTDL-DSVH hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quy hoạch theo một số định hướng cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động; Công văn số 3749/BVHTTDL-DSVH ngày 20/9/2016 yêu cầu các bảo tàng thực hiện ngay một số nhiệm vụ (trong đó có việc rà soát hoạt động dịch vụ); Công văn số 3376/BVHTTDL-DSVH hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quy hoạch; Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 06/7/2016 quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tàng như: tổ chức Hội nghị - tập huấn ngành DSVH năm 2016 với sự tham gia giảng dạy của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín, cập nhật nhiều kiến thức mới của bảo tàng học quốc tế; phối hợp với Đại học Queenslan (Úc) tổ chức “Khóa thực tế nghiên cứu bảo tàng” thực hiện trong 05 năm 2015 -2020; phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Hội thảo “ Phát triển nguồn nhân lực hệ thống bảo tàng Việt Nam”.

Ngoài ra, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 theo định hướng, trước mắt ưu tiên cho công tác sưu tầm tài liệu hiện vật… Chỉ đạo hệ thống các bảo tàng thuộc Bộ tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông, thay đổi hình ảnh, thu hút khách tham quan…

buoi-hop

Toàn cảnh buổi họp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng, tâm huyết của Cục Di sản cũng như các đơn vị bảo tàng trong thời gian qua. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2017, ngoài thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo bộ giao, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bảo tàng cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch tổng thể chiến lược phát triển của đơn vị từ nay đến năm 2021; Kiện toàn bộ máy tổ chức: sắp xếp bố trí lại nguồn nhân lực, quan tâm đến chính sách, rà soát lại việc quy hoạch cán bộ, đề nghị đề xuất các vị trí còn thiếu... Có phương án kiện toàn và báo cáo Lãnh đạo Bộ trong Quý I/2017.

Tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, trên cơ sở quy hoạch tổng thể, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị đề xuất phương án bố trí sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống dịch vụ với phương án bố trí khoa học, hài hòa với cảnh quan và tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, năm nay, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Thứ trưởng giao Cục Di sản làm nhóm trưởng tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ./.

bvhttdl.gov.vn

Chia sẻ: