Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

13/09/2016 04:17 774
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Trưng bày là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm công cuộc Đổi mới đất nước (1986-2016) cũng là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 5 năm sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam thành Bảo tàng Lịch sử quốc gia (2011-2016).

Trưng bày Đổi Mới - hành trình của những ước mơlà sự kết hợp giữa các sự kiện - dấu mốc lịch sử tiêu biểu của Đổi mới, dấu ấn của các chính trị gia - những người khởi xướng, lãnh đạo Đổi mới với những câu chuyện, ký ức của những người dân Việt Nam đã từng sinh sống và làm việc ở Hà Nội từ những ngày đầu của thời kỳ Đổi mới. Nghiên cứu trưng bày cũng sẽ tập trung vào những hiện vật tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới - đó là các đồ dùng, vật dụng được sản xuất trong nước hay nhập khẩu, đã trở thành quen thuộc, gắn liền và đi cùng với tiến trình của sự đổi mới đất nước (tập trung nhiều vào các hiện vật từ thời kỳ đầu đổi mới đến cuối những năm 90) được lựa chọn từ các sưu tập của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và những kỷ vật do người dân hiến tặng cho Bảo tàng.

Áp phích.

Với chủ đề “Đổi mới hay là chết”, trưng bày tập trung giới thiệu lý do, bối cảnh xã hội, yêu cầu bức thiết phải đổi mới những năm đầu thập kỷ 80, nội dung đường lối đổi mới và vai trò, dấu ấn của những chính trị gia - những người đặt nền móng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước. Tiếp đó, để làm rõ thông điệp “Đổi mới để tiến lên”, trưng bày sẽ đề cập đến các nội dung:

Đổi mới về kinh tế đã tạo ra cơ hội phát triển cho Việt Nam; Đổi mới đã mở ra và đem lại cơ hội phát triển và thành công cho các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam.

Vận động- hội nhập: Đổi mới làm xã hội, con người Việt Nam trở nên năng động hơn. Việt Nam mở cửa, hội nhập sâu và rộng hơn với thế giới; giao lưu, hợp tác, xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển.

Tăng trưởng: Đổi mới trong nông nghiệp đã đưa Việt Nam từ một nước thiếu lương thực thành nước đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo; Sau 30 năm đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Việt Nam phát triển khá nhanh với nhiều công trình hiện đại, tạo diện mạo mới cho đất nước.

Sức mạnh: Đổi mới đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân (sức khỏe, giáo dục, văn hóa- tinh thần), mang lại những nét mới mẻ, tươi tắn trong cuộc sống và công việc của mỗi người dân, mỗi gia đình; mang lại sức vóc mới, niềm tin và tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam vững bước trên con đường hướng tới phồn vinh, hạnh phúc.

Mặt 1 giấy mời.

Trưng bày mong muốn giúp công chúng hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử quan trọng, những đổi thay, thành tựu đổi mới của đất nước, từ đó góp phần nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, đổi mới trong mỗi người, góp sức vào sự nghiệp dựng xây và phát triển đất nước vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Trưng bày Đổi Mới- hành trình của những ước mơđang được các cán bộ chuyên môn BTLSQG khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẽ mở cửa phục vụ công chúng tham quan chiều ngày 22-9-2016.

Tường Khanh

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: