Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/07/2016 02:50 623
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 21/7/2016, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Số 25, Tông Đản - Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đảng ủy Bộ VHTT&DL đã phối hợp với Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Hội nghị Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dành cho hơn 400 đảng viên thuộc Khối Di sản, Mỹ thuật và Triển lãm.

Như tinh thần đã được quán triệt tại Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 5/7, tại Hà Nội về tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng đổi mới cách tuyên truyền Nghị quyết, đi sâu vào vấn đề, chuyên đề cho phù hợp với bộ ngành và từng đơn vị.

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTT&DL khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được tổ chức thành công và đạt kết quả tốt đẹp. Với thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thông qua 5 văn kiện quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn trước mắt mà còn có giá trị định hướng lâu dài.

Qua đây, đồng chí Phùng Minh Cường cũng đề nghị mỗi Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, quán triệt một cách nghiêm túc nhất, nhận thức sâu sắc nhất các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua. Đặc biệt là các nội dung có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo để triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội XII của Đảng tại Hội nghị.

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội XII của Đảng đã được Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt một cách cô đọng và đầy đủ nhất tới toàn thể đảng viên. Trong đó nhấn mạnh những điểm thành công của đại hội XII; Những nội dung quan trọng của Nghị quyết như: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011- 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016- 2020; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ….

Đảng viên Khối Di sản, Mỹ thuật và Triển lãm – Bộ VHTTDL học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kết thúc các nội dung làm việc của Hội nghị, Ban chấp hành Đảng ủy Bộ thực hiện hướng dẫn Đảng viên viết bài thu hoạch. Đây cũng là một nét đổi mới trong cách thức tuyên truyền Nghị quyết, phát huy tinh thần tích cực, chủ động của mỗi đảng viên góp phần đạt được hiệu quả cao nhất của việc học tập, nắm bắt nội dung Nghị quyết và vận dụng sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và từng cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Hữu

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: