Thứ Tư, 24/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

14/07/2016 05:43 636
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 13/7/2016, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ VH,TT&DL, Bí thư Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử quốc gia chủ trì Hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra trình bày tóm tắt báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác Đảng tại Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2016. Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến của toàn thể Đảng viên để hoàn thiện báo cáo sơ kết, trong đó chú trọng vào khắc phục hạn chế để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong kế hoạch 6 tháng cuối năm. Hội nghị nhất trí với nội dung đã nêu trong các bản báo cáo. Những kết quả đã đạt được cho thấy việc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Ban Lãnh đạo, Đảng ủy BTLSQG đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban thường vụ Đảng ủy BTLSQG điều hành Hội nghị.

Trong ý kiến phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ BTLSQG đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt. Tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ đặt ra sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh việc thực hiện các chương trình công tác thường xuyên, toàn thể cán bộ đảng viên cần phát huy cao nhất tinh thần chủ động tích cực đóng góp cho các sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 05 năm thành lập BTLSQG.

Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh về công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng, cần xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2016 một cách cụ thể hơn; chỉ đạo các chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy là cơ sở để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất trong Đảng bộ. Trong đó cần lưu ý thêm về việc bổ sung các Quy chế, quy định mới được ban hành để vận dụng đúng đắn và sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016 - Đảng bộ BTLSQG.

Về công tác thi đua khen thưởng, Ban chấp hành Đảng ủy cần lưu ý đề xuất tuyên dương khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực trong thời gian qua, nhân dịp 5 năm thành lập BTLSQG, kể cả các cán bộ hiện đang công tác, đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Đảng ủy và Ban Lãnh đạo đã thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đẩy mạnh các hoạt động thi đua tuyên truyền, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Bí thư Đảng ủy BTLSQG trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy BTLSQG sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mặt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và sát sao của Đảng ủy và thông qua các cấp ủy trực thuộc. Đồng chí Bí thư thay mặt Ban chấp hành đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BTLSQG tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung của đơn vị nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Nguyễn Hữu, Lan Phương

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: