Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/01/2016 04:57 849
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đảng ủy Bộ VHTT&DL, sáng 12/1/2016 Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016.

Tham dự chương trình có sư hiện diện của đồng chí Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTT&DL; TS. Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BTLSQG; TS. Nguyễn Văn Đoàn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BTLSQG; Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp BTLSQG; TS Vũ Mạnh Hà – Phó Giám đốc BTLSQG cùng toàn thể Đảng viên BTLSQG.

Toàn thể đảng viên làm lễ chào cờ.

Hội nghị đã trình bày báo cáo về kết quả công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 của Đảng bộ BTLSQG; Báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ BTLSQG; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Trong năm 2015, BCH Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan luôn xác định thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Bộ. Đồng thời chỉ đạo cán bộ thuộc phòng ban thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao phó, tiến hành công tác chuyên môn, công tác khác và đã thu được những kết quả quan trọng

Một trong những thành quả quan trọng trong công tác Đảng năm 2015 là Đảng ủy BTLSQG đã thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ VHTT&DL nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp; Luôn quan tâm đến vấn đề ổn định tư tưởng, đoàn kết trong toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động. Năm 2015 trên 90% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết TW 10, trên 85% đảng ủy viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW12; Chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tổ chức 06 buổi sinh hoạt chuyên đề: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của viên chức, người lao động; thực hiện nâng cao chất lượng trưng bày chuyên đề tại bảo tàng.

Trong năm 2015 Ban chấp hành đã chỉ đạo các đảng viên chủ động, phát huy những điểm mạnh của cá nhân vào hoạt động chung và công tác chuyên môn của cơ quan; khắc phục những nhược điểm, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm góp phần xây dựng nên một tập thể Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp thêm nhiều đảng viên mới, đã xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị, kết nạp 05 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, cử 06 quần chúng tham gia lớp nhận thức mới về Đảng, cử 05 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, cùng sự nỗ lực của các đảng viên, năm 2015, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 16% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (13 đảng viên); 03 Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” (Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4); 01 Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu (Chi bộ 1); 05 đảng viên được khen thưởng có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015; 09 đảng viên được khen thưởng có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng năm 2015; Đảng bộ BTLSQG đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Cùng với việc duy trì và phát triển Đảng, Đảng ủy BTLSQG vẫn luôn quan tâm đến việc xây dựng củng cố các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng. Cấp ủy, lãnh đạo tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đoàn thể bằng cách chương trình, việc làm cụ thể, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng ủy BTLSQG cũng đã thẳng thắng ghi nhận những hạn chế còn tồn tại trong năm 2015, cụ thể như: Việc đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban trong việc thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa quyết liệt nên một số công việc còn chậm. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng chưa đạt 100% theo quy định, do đặc thù công việc một số đồng chí thường xuyên đi công tác. Công tác chuyên môn, ý thức rèn luyện, học tâp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức của một số đảng viên còn chưa cao.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong năm 2015, Đảng ủy BTLSQG cũng đã đề ra phương hướng cho hoạt động năm 2016. Trong đó nhấn mạnh số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Năm 2016 là năm chẵn của nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, do đó Đảng ủy đã xác định tập trung bán sát vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hợp tác, nghiên cứu khoa học; tiếp đón khách tham quan; triển khai phong trào thi đua yêu nước.

Về xây dựng đảng, năm 2016 Đảng ủy BTLSQG đề ra mục tiêu quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Duy trì sinh hoạt Đảng ủy 1 tháng/lần. Đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất và đạo đức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, duy trì đảm bảo 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên thoái hóa biến chất hoặc vi phạm kỷ luật bị xử lý. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có ít nhất 01 chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu năm 2016, cơ quan đạt Cờ thi đua Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các công tác về chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra và giám sát thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và đoàn thể.

Một năm nhìn lại, với những kết quả đạt được trong công tác đảng và hoạt động chuyên môn, song theo Đ/c Nguyễn Văn Cường "trước mắt chúng ta vẫn còn rất nhiều khó khăn", rất nhiều việc cần phải làm. Do đó để thực hiện có hiệu quả các công tác cần duy trì sự đoàn kết trong đảng và toàn thể cơ quan.

Đại diện Chi bộ 1 nhận danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”

tiêu biểu, năm 2015.

Đại diện Chi bộ 2,3,4 đạt danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” năm 2015.

TS. Nguyễn Văn Cường (trái) nhận danh hiệu

Đảng Viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015.

12 đảng viên nhận danh hiệu

“Đảng Viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015.

05 đảng viên nhận phần thưởng vì có đóng góp trong công tác xây dựng Đảng,

nhiệm kỳ 2010 – 2015.

09 đảng viên nhận phần thưởng vì có đóng góp trong công tác xây dựng Đảng

năm 2015.

bài; ảnh: Thu Nhuần

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: