Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

06/10/2015 19:55 950
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng ngày 05/10/2015, BTLSQG tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai kế hoạch công tác quý IV năm 2015.

Trong quý III/2015, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, công tác chính trị tư tưởng và điều hành quản lý luôn được quán triệt. Hầu hết cán bộ, viên chức trong cơ quan có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ. Công tác hành chính, nghiệp vụ văn thư - lưu trữ, công tác soạn thảo và ban hành văn bản được chú trọng nên đã có những chuyển biến tích cực, chuẩn hóa đúng thể thức trình bày văn bản. Các chế độ chính sách cho người lao động được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn cũng nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt:

Ban Giám đốc BTLSQG tại Hội nghị sơ kết công tác quý III/2015.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Quý III/2015, BTLSQG đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện;Tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và hoàn thiện một số đề tài nghiên cứu cấp Viện thực hiện trong năm 2015; Phối hợp với hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức thành công buổi sinh hoạt sử học tưởng niệm “Đỗ Đức Dục - Nhà trí thức cách mạng dấn thân” ...

Về công tác đào tạo: Tổ chức 02 lớp kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; 01 lớp tiếng Anh cơ bản; Đề xuất cử 01 viên chức tham dự lớp cao học chuyên ngành Quan hệ quốc tế - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 01 viên chức tham dự lớp Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Việt Nam - Trường Đại học KHXH &NV.

Về hoạt động nghiên cứu, khai quật khảo cổ học: Thực hiện khai quật có kết quả bước đầu tại các di tích Đền - Chùa Bà Tấm (Hà Nội), Buôn Kiều (Đăk Lăk), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang); Công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật được thực hiện đúng tiến độ: trong quý III/2015 sưu tầm được 28 tài liệu, hiện vật quý của các cựu tù chính trị đã sử dụng trong quá trình hoạt động cách mạng; Tổ chức tiếp nhận 65 tài liệu, hiện vật về thời bao cấp do ông Nguyễn Văn Đĩa và bà Phan Thị Kim Phượng hiến tặng.

TS. Nguyễn Văn Cường tiếp nhận hiện vật do ông Nguyễn Văn Đĩa hiến tặng.

Về công tác bảo quản - quản lý hiện vật: Đã thực hiện tu sửa, bảo quản, phục chế hơn 90 tài liệu hiện vật; Lập danh mục chuẩn bị cho trưng bày “Linh vật Việt Nam”,“Kim sách triều Nguyễn”; Giúp Bảo tàng Nhân học Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, phổ biến kỹ thuật cho sinh viên và tu sửa phục dựng một số hiện vật khảo cổ học cho bảo tàng. Tập trung phục vụ dự án cải tạo kho, hoàn thiện hồ sơ danh mục bảo vật quốc gia đợt 4 trình Hội đồng cấp trên phê duyệt; vào sổ kiểm kê, sổ nhập tạm 425 hiện vật mới đăng ký; Làm thủ tục, xuất 200 hiện vật đi bảo quản; Lựa chọn, lập danh mục, chụp ảnh, số hóa, làm các thủ tục xuất các sưu tập phục vụ trưng bày chuyên đề; lập phiếu chi tiết sưu tập hiện vật chuẩn bị trưng bày tại CHLB Đức vào năm 2016; Phục vụ các cá nhân, đơn vị trong và ngoài bảo tàng đến nghiên cứu, khai thác.

Về Công tác Trưng bày - Công chúng - Truyền thông: Dàn dựng và khai mạc thành công trưng bày chuyên đề “Sưu tập báo chí cách mạng Việt Nam 1925 - 1945”,triển lãm“Lịch sử Văn hóa Việt Nam”; Chụp ảnh hiện vật phục vụ trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”; Nghiên cứu, thực hiện các công việc chuẩn bị phục vụ trưng bày chuyên đề “Linh vật Việt Nam”,“Kim sách triều Nguyễn”; Chuẩn bị nội dung, hiện vật trưng bày chuyên đề về "Văn hóa Đông Sơn" tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong quý III/2015, BTLSQG đã đóngần30.000 lượt khách tham quan; Tổ chức 59 buổi Giờ học lịch sử tại bảo tàng, hoàn thiện nội dung Đề án “Phòng trải nghiệm, khám phá dành cho trẻ em”... Sau các khai mạc trưng bày chuyên đề, đã có hơn 50 bài viết sâu và hơn 50 tin bài của báo viết, báo mạng Trung ương và một số tỉnh/thành; hơn 15 kênh truyền hình của TW, Hà Nội đưa tin, làm phóng sự về chuyên đề và những sự kiện diễn ra tại bảo tàng; Đón tiếp 16 cơ quan thông tấn báo chí đến liên hệ ghi hình, đưa tin tuyên truyền cho trưng bày thường xuyên và các trưng bày chuyên đề của bảo tàng...; Lượng độc giả truy cập website (từ 15/6-15/9/2015) là 1.565.000 lượt người (trung bình lượng độc giả truy cập khoảng 520.000 lượt người/tháng).

Cán bộ, viên chức và người lao động BTLSQG tại Hội nghị sơ kết quý III/2015.

Về công tác tư liệu, thư viện: Thực hiện nhập 453 đầu mục tài liệu, ấn phẩm, quản lý trên hệ thống máy tính, nhập mới nội dung cho 150 phiếu ảnh; bổ sung thông tin cho 350 hình ảnh; nhập 440 ảnh vào phần mềm quản lý, bổ sung 80 đầu sách, tạp chí chuyên ngành lịch sử, khảo cổ, văn hóa, bảo tàng. Tiếp nhận 98 ảnh về Việt Nam và Đông Dương do nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Trân tặng. Triển khai xây dựng cửa hàng lưu niệm bảo tàng tại hai địa điểm: số 01 Tràng Tiền và 25 Tông Đản.

Về công tác Hợp tác quốc tế: Hoàn thành thủ tục cho 03 đoàn ra nước ngoài học tập nghiên cứu và hợp tác, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 02 đoàn ra và 03 đoàn vào trong quý IV/2015.

Cùng với việc duy trì các hoạt động chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên BTLSQG đã không ngừng quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động cũng như con em nhân các ngày lễ, tết.

Như vậy trong quý III/2015, công tác quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn của BTLSQG đã được quan tâm và đẩy mạnh với những nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc BTLSQG khen ngợi sự cố gắng của cả tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức toàn cơ quan, trong đó đặc biệt tuyên dương tập thể cán bộ viên chức phòng Quản lý hiện vật trong việc di chuyển, bảo quản đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hiện vật phục vụ cho công tác cải tạo kho. Bên cạnh đó TS. Nguyễn Văn Cường đã thẳng thắn nhận định:“hiện nay tư liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền biển đảo lưu giữ tại BTLSQG còn hạn chế.Hiện vật thời kỳ cận đại ở bảo tàng chủ yếu tập trung vào các vấn đề lịch sử, còn thiếu hiện vật phản ảnh về đời sống, kinh tế, xã hội”...

Hội nghị sơ kết công tác quý là hoạt động định kỳ của cơ quan, nhằm nêu ra những mặt tích cực và hạn chế trong quá trình công tác, qua đó đúc rút kinh nghiệm cho hoạt động quý IV và những năm tiếp theo. Ngoài ra, Hội nghị sơ kết quý còn là một dịp sinh hoạt tập thể, nhiều ý kiến đóng góp trên cơ sở tiếp thu và xây dựng tạo nên một tập thể đoàn kết - yếu tố quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thu Nhuần

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: