Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

17/03/2017 00:00 278
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Đối với BTLSQG, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng, phục vụ hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng. Công tác xuất bản là một phần kết quả của hoạt động khoa học của BTLSQG.

Đối với BTLSQG, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng, phục vụ hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng. Công tác xuất bản là một phần kết quả của hoạt động khoa học của BTLSQG.

Qua mỗi ấn phẩm, độc giả và các nhà nghiên cứu có thêm nguồn tư liệu tham khảo đáng tin cậy về lịch sử, văn hóa, về bảo tàng học... Những năm gần đây, phần lớn các ấn phẩm được BTLSQG xuất bản và dịch sang tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc... giúp độc giả nước ngoài tiếp cận trực tiếp với nguồn sử liệu và các kết quả nghiên cứu của Bảo tàng.

Trong số những ấn phẩm đó, cuốn “Trống đồng Việt Nam – giá trị lịch sử và nghệ thuật” nhận được sự đánh giá cao của các nhà nghiên cứu và đông đảo độc giả. Sách do TS Nguyễn Văn Cường (chủ biên) cùng nhóm tác giả: TS Phạm Quốc Quân, TS Nguyễn Văn Đoàn; CN Nguyễn Quốc Bình, Ths Nguyễn Mạnh Thắng. Sách do BTLSQG phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành năm 2015, gồm 160 trang, khổ 24cm x 29,5cm, in tiếng Việt – Anh.

Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống và phân loại, giới thiệu khái quát 4 loại trống theo cách phân loại của học giả người Áo F.Heger, với những loại cơ bản Heger I, II, III và IV, có bổ sung thêm 3 chiếc đặc biệt ở Việt Nam nhằm cung cấp những nhận thức khái quát về trống đồng Việt Nam với giá trị lịch sử, văn hóa và giá trị nghệ thuật.

Trong kho tàng di sản văn hóa trống đồng vô cùng quý giá ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, cuốn “Trống đồng Việt Nam – giá trị lịch sử và nghệ thuật” chắc chắn sẽ là bước khởi đầu, làm cơ sở cho những chuyên khảo đầy đủ, công phu hơn, nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng thể, hệ thống trong mối liên hệ biện chứng giữa các loại trống đồng ở Việt Nam cũng như nét đặc sắc, riêng biệt trong mối quan hệ giao lưu qua lại nhiều chiều trong suốt dặm dài lịch sử hàng nghìn năm của cơ tầng nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á, mà trống đồng như là một thành tố trong cơ tầng ấy.

Với những giá trị và ý nghĩa đó, cuốn “Trống đồng Việt Nam – giá trị lịch sử và nghệ thuật” đã được Hội đồng giải thưởng sách Việt Nam thuộc Hội Xuất bản Việt Nam lựa chọn và trao tặng giải Đồng – Sách hay; giải Vàng – Sách đẹp năm 2016.

Tường Khanh(giới thiệu)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: