Thứ Ba, 21/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

17/01/2017 00:00 290
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 15/01/2017, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 15/01/2017, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự hội nghị có đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), đồng chí Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BTLSQG, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BTLSQG cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chi ủy các Chi bộ và 87 đảng viên đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BTLSQG.

Hội nghị đã thông qua nội dung Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ủy ban kiểm tra Đảng; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ BTLSQG. Nội dung các báo cáo trình bày tại hội nghị đã thể hiện sự đánh giá khái quát, trong đó nêu rõ: Năm vừa qua, Ban chấp hành Đảng ủy BTLSQG đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ trong các hoạt động của cơ quan và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thực hiện tốt công tác nhân sự, tổ chức bộ máy; Hoàn thiện và trình Bộ VHTTDL phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày BTLSQG; Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.

Năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, cùng sự nỗ lực của đơn vị, các phòng, ban chuyên môn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: Hành chính tổng hợp; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Kế hoạch; An ninh bảo vệ; Nghiên cứu khoa học, Sưu tầm, Quản lý hiện vật; Bảo quản; Tư liệu thư viện, Giáo dục, Công chúng; Truyền thông; Trưng bày; Hợp tác quốc tế…

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ BTLSQG tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Trong năm qua, Ban chấp hành Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thông qua học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của từng Chi bộ và của Đảng bộ về việc ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phương hướng năm 2017, Đảng bộ BTLSQG sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL chúc mừng những kết quả nổi bật của Đảng bộ BTLSQG trong năm qua. Đánh giá cao sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, linh hoạt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo BTLSQG, tinh thần đoàn kết, đồng tâm của mỗi đảng viên trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, phương hướng hoạt động năm 2017, Đảng bộ BTLSQG cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của tổ chức Đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, giữ vững vị thế, truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tập trung triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, giám đốc BTLSQG phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BTLSQG đã phát biểu kết luận hội nghị, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Bộ và tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ. Đồng thời, đồng chí cũng quán triệt tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phấn đấu khắc phục những khó khăn chung của đất nước, của bộ, ngành. Mỗi đảng viên cần cố gắng vì mục tiêu chung, gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017. Tiếp tục duy trì và từng bước cải tạo hệ thống trưng bày thường xuyên nhằm khắc phục những hạn chế, phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn; Tổ chức tốt các trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng, các trưng bày phối hợp ở trong và ngoài nước cũng như các hoạt động chuyên môn khác.

Đồng chí Phùng Minh Cường (phải), Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL trao danh hiệu Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2016 cho Đảng bộ BTLSQG.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BTLSQG (thứ 2, từ trái) trao danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh cho Chi bộ 1, 2, 3.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ BTLSQG đã đạt danh hiệu: Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2016; Chi bộ 1, chi bộ 2 , Chi bộ 3 đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Chi bộ 4, đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016; Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy BTLSQG được Đảng ủy khối cơ quan Trung ương trao tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tin, ảnh: Nguyễn Hữu - Lan Phương

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: