Thứ Năm, 20/06/2024
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

15/01/2017 00:00 526
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức thi tuyển 29 viên chức vào các vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp như sau:

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức thi tuyển 29 viên chức vào các vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp như sau:

 1. Di sản viên hạng III (mã số V.10.05.17):22 vị trí
 2. Di sản viên hạng IV (mã số V.10.05.18): 01 vị trí
 3. Kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07): 03 vị trí
 4. Kế toán viên (mã số 06.031): 01 vị trí
 5. Chuyên viên (mã số 01.003): 02 vị trí
 6. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

1.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 1. e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. (quy định tại điểm II của thông báo này).

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 3. Điều kiện cụ thể, số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng

2.1. Yêu cầu chung

- Có chứng chỉ ngoại ngữ một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên).

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.

- Không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

2.2. Yêu cầu riêng với từng vị trí cần tuyển dụng

2.2.1. Di sản viên hạng III (mã số V.10.05.17): 22 vị trí

* 02 vị trí Di sản viên làm công tác trưng bày làm việc tại phòng Trưng bày:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lịch sử, Sư phạm Lịch sử.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 02 vị trí Di sản viên làm công tác trưng bày ngoài trời và không gian tưởng niệm làm việc tại phòng Trưng bày Ngoài trời và Không gian tưởng niệm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bảo tàng, Lịch sử

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 04 vị trí Di sản viên làm công tác thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan làm việc tại phòng Giáo dục, Công chúng:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bảo tàng, Lịch sử.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng

* 04 vị trí Di sản viên làm công tác truyền thông làm việc tại phòng Truyền thông:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Văn hóa Du lịch, Quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 03 vị trí Di sản viên làm công tác quản thủ kho tài liệu, hiện vật làm việc tại phòng Quản lý hiện vật:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo tàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 01 vị trí Di sản viên làm công tác tư liệu hóa, số hóa làm việc tại phòng Quản lý hiện vật:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 02 vị trí Di sản viên làm công tác tư liệu làm việc tại phòng Tư liệu, Thư viện:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lịch sử, Bảo tàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 02 vị trí Di sản viên làm công tác nghiên cứu khảo cổ học làm việc tại phòng Nghiên cứu, Sưu tầm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khảo cổ học.

- Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế trong công tác điền dã, khai quật khảo cổ học và có thời gian công tác trong ngành bảo tàng từ 03 năm trở lên.

* 01 vị trí Di sản viên làm công tác biên, phiên dịch tiếng Anh làm việc tại phòng Hợp tác quốc tế:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 01 vị trí Di sản viên làm công tác bảo quản chuyên sâu hiện vật chất liệu vải dệt làm việc tại phòng Bảo quản:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ dệt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

2.2.2. Kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07); Kế toán viên (mã số 06.031); Chuyên viên (mã số 01.003): 06 vị trí

* 02 vị trí Kỹ sư làm công tác kỹ thuật công nghệ làm việc tại phòng Kỹ thuật, Công nghệ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 01 vị trí Kỹ sư làm công tác kỹ thuật điện làm việc tại phòng Kỹ thuật, Công nghệ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 01 vị trí Kế toán viên:

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

* 02 vị trí Chuyên viên làm việc tại phòng Hành chính, Tổng hợp:

- Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Hành chính, Kế toán.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

2.3. Di sản viên hạng IV (mã số V.10.05.18): 01 vị trí

* 01 vị trí Di sản viên làm biên tập, kỹ mỹ thuật trang thông tin điện tử, làm việc tại phòng Truyền thông:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ một trong 05 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A1 hoặc trình độ A trở lên).

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành đạo diễn.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên trong ngành bảo tàng tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;
 2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao Giấy khai sinh;
 4. 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Lưu ý: Do quy định mới ban hành, chưa kịp để các thi sinh chuẩn bị, nên trong hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức của các thi sinh dự thi ngạch Di sản viên, Kỹ sư, Kế toán viên, Chuyên viên sau khi dự thi, nếu trúng tuyển thi sinh phải hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chứng chỉ trên trong thời gian tập sự. Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn chứng chỉ thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

 1. Giấy khám sức khỏe còn giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết luật sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 3. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);
 4. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 5. Mỗi người chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí tuyển dụng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong kỳ tuyển dụng, người vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển;
 6. 10. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp;

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

- Vị trí việc làm và tên đơn vị xin dự thi;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi người thi tuyển không trúng tuyển.

 1. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo (không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39330021 – 04.39330394

 1. Nội dung và hình thức thi tuyển:
 2. Thi Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển):Thi viết, thời gian 120 phút.

Nội dung bao gồm: Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý hành chính, quản lý viên chức và các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

 1. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành,gồm 02 phần thi:

2.1. Thi viết, thời gian 180 phút. Nội dung thi về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

2.2. Thi thực hành:

Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tình huống và giải pháp xử lý công việc của các vị trí việc làm.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

 1. Thi ngoại ngữ:Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.
 2. Thi tin học:Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
 3. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

 1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
 2. a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
 3. b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
 4. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VII. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi

- Thời gian và địa điểm thi sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (www.baotanglichsu.vn).

- Lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức./.

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài viết khác

Khai quật thành cổ Luy Lâu 2016, phát hiện thêm nhiều kết quả quan trọng

Khai quật thành cổ Luy Lâu 2016, phát hiện thêm nhiều kết quả quan trọng

 • 12/01/2017 00:00
 • 310

Chiều 4/1/2017 Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) đã phối hợp với Trường đại học Đông Á Nhật Bản và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh,tiến hành báo cáo sơ bộ kết quả khai quật Thành cổ Luy Lâu lần thứ 3. Đợtkhai quật năm 2016 đã thu được nhiều kết quả mới, bổ sung nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu giai đoạn 10 thế kỷ đầu công nguyên.