Thứ Tư, 19/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/01/2017 00:00 315
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2017 (Thứ Tư), Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ đóng cửa hệ thống trưng bày để tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2017 (Thứ Tư), Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ đóng cửa hệ thống trưng bày để tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

Bảo tàng mở cửa trở lại vào 13h30 cùng ngày để phục vụ khách tham quan.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia trân trọng thông báo.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: