Thứ Tư, 19/01/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Đũa nhạc trưởng

04/11/2017
Đũa nhạc trưởng

Đũa nhạc trưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng Bắt nhịp bài “Kết đoàn” tại Công viên Bách Thảo Hà Nội tối ngày 19-9-1960.

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”

04/11/2017
Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các chiến sĩ đã chiến đấu và chiến thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Súng ĐKZ

04/11/2017
Súng ĐKZ

Súng ĐKZ, anh hùng Trần Đình Hùng sử dụng để tấn công địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.