Chủ Nhật, 03/07/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Huy hiệu "Sơn La quyết thắng"

04/11/2017
Huy hiệu

Huy hiệu "Sơn La quyết thắng" làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Sơn La, ngày 14-6-1965.

Đàn măngđôlin

04/11/2017
Đàn măngđôlin

Đàn măngđôlin, Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi dùng khi còn sống.

Cờ “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”

04/11/2017
Cờ “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”

Cờ “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn” có chữ ký của 182 cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn II Quân Giải phóng Liên khu V cắm trên cột cờ Thành phố Đà Nẵng trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, ngày 10-1-1968.

04/11/2017
Mõ

Cưa

04/11/2017
Cưa

Súng gỗ

04/11/2017
Súng gỗ

Súng gỗ, nhân dân ấp Định Hưng (Bến Tre) tự tạo và dùng trong Đồng Khởi, năm 1960.

Súng ngựa trời

04/11/2017
Súng ngựa trời

Súng ngựa trời, công binh xưởng xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, Bến Tre tự chế tạo dùng trong phong trào Đồng Khởi, năm 1960.

Mũ rơm

04/11/2017
Mũ rơm