Thứ Hai, 04/07/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Xe tăng

04/11/2017
Xe tăng

Băng khẩu hiệu

04/11/2017
Băng khẩu hiệu

Băng khẩu hiệu có dòng chữ “Việt Nam là lương tâm thời đại”, nhân dân Ytalia đã dùng trong các cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam chống Mỹ, năm 1970.

Băng da

04/11/2017
Băng da

Băng da do tổ chức chống chiến tranh ở Việt Nam của Mỹ phát hành, thanh niên Mỹ dùng bịt đầu tham gia biểu tình ở Oa-sinh-tơn phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ngày 22/4/1970.

Mũ của Hội cựu chiến binh Mỹ

04/11/2017
Mũ của Hội cựu chiến binh Mỹ

Mũ của Hội cựu chiến binh Mỹ đội trong cuộc biểu tình ở Oa-sinh-tơn ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước, ngày 20/12/1966.

Trống của đoàn Phật giáo Nhật Bản

04/11/2017
Trống của đoàn Phật giáo Nhật Bản

Trống của đoàn Phật giáo Nhật Bản dùng đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam, thời kỳ 1965-1967

Lịch

04/11/2017
Lịch

Lịch, công nhân dệt ở Béclin (Đức) in và phát hành bán lấy tiền ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước, năm 1969.

Xích và khóa

04/11/2017
Xích và khóa

Xích và khóa, công nhân Ốtxtrâylia dùng khóa nhà Quốc hội, đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ.

Tranh làm bằng xác máy bay Mỹ

04/11/2017
Tranh làm bằng xác máy bay Mỹ

Tranh làm bằng xác máy bay Mỹ, Đảng bộ Đảng Dân chủ Thành phố Vinh tặng Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1968.

Cào cỏ

04/11/2017
Cào cỏ

Cào cỏ, Anh hùng Lao động Đinh Như Gia cùng các xã viên hợp tác xã Gia Hồ, Vĩnh Linh, Quảng Trị làm bằng xác máy bay Mỹ.

Ca uống nước

04/11/2017
Ca uống nước

Ca uống nước, các chiến sĩ công an Đồn 56 Vĩnh Linh làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi, ngày 28-5-1965.