Thứ Tư, 31/05/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Xe ô tô

04/11/2017
Xe ô tô

Xe ô tô mang biển số HN707 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954

Lư sử tử

04/11/2017
Lư sử tử

Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.

Bức thêu

04/11/2017
Bức thêu

Bức thêu của phụ nữ tỉnh Quảng Trị tặng Đảng Lao động Việt Nam, năm 1960.

Bộ đồ ăn bằng bạc

04/11/2017
Bộ đồ ăn bằng bạc

Bộ đồ ăn bằng bạc, nhân dân Mông Cổ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1955.

Bộ đồ trà

04/11/2017
Bộ đồ trà

Bộ đồ trà, thương binh miền Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của Người, 19/5/1890-19/5/1960.

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng

04/11/2017
Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1958.