Thứ Hai, 04/07/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Bộ đồ trà

04/11/2017
Bộ đồ trà

Bộ đồ trà, thương binh miền Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của Người, 19/5/1890-19/5/1960.

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng

04/11/2017
Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1958.