Thứ Năm, 18/08/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Hộ tâm phiến

20/10/2017
Hộ tâm phiến

Hộ tâm phiến, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500-2.000 năm cách ngày nay

Mũi tên

20/10/2017
Mũi tên

Mũi tên, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Vũ khí Đông Sơn

20/10/2017
Vũ khí Đông Sơn

Sưu tập vũ khí Đông Sơn rất phong phú về số lượng và được chia làm 2 loại: vũ khí tiến công và vũ khí phòng thủ.

Lưỡi hái

20/10/2017
Lưỡi hái

Lưỡi hái là một trong những nông cụ sử dụng để thu hoạch lúa của cư dân Đông Sơn

Rìu

20/10/2017
Rìu

Rìu, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Hà Đông, Hà Nội

Thạp Đào Thịnh

20/10/2017
Thạp Đào Thịnh

Thạp Đào Thịnh, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Trống đồng Hoàng Hạ

20/10/2017
Trống đồng Hoàng Hạ

Trống đồng Hoàng Hạ, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Trống đồng Ngọc Lũ

20/10/2017
Trống đồng Ngọc Lũ

Trống đồng Ngọc Lũ, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Lưỡi câu

20/10/2017
Lưỡi câu

Lưỡi câu, đồng, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay

Chì lưới

20/10/2017
Chì lưới

Chì lưới, gốm, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay

Tượng bọ gà

20/10/2017
Tượng bọ gà

Tượng bò, gà, gốm, văn hóa Đồng Đậu, khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay

Dọi se sợi

20/10/2017
Dọi se sợi

Dọi xe sợi, gốm, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000 - 3.500 năm cách ngày nay