Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 07:12 5271
Điểm: 2.5/5 (2 đánh giá)
Xe ô tô mang biển số HN707 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954

Xe ô tô mang biển số HN707 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954. Đây là loại xe đặc chủng, sản xuất năm 1950, vỏ bọc thép, sơn màu đen, cửa kính dày 5cm, chống đạn dùng để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đi công tác thời kỳ 1954-1972. Chiếc xe được giao cho Bảo tàng lưu giữ và bảo quản từ năm 1973.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7058

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Lư sử tử

Lư sử tử

  • 04/11/2017 07:05
  • 3930

Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.