Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:36 1744
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Băng da do tổ chức chống chiến tranh ở Việt Nam của Mỹ phát hành, thanh niên Mỹ dùng bịt đầu tham gia biểu tình ở Oa-sinh-tơn phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ngày 22/4/1970.

Băng da do tổ chức chống chiến tranh ở Việt Nam của Mỹ phát hành, thanh niên Mỹ dùng bịt đầu tham gia biểu tình ở Oa-sinh-tơn phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ngày 22/4/1970.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7241

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Mũ của Hội cựu chiến binh Mỹ

Mũ của Hội cựu chiến binh Mỹ

  • 04/11/2017 06:35
  • 1973

Mũ của Hội cựu chiến binh Mỹ đội trong cuộc biểu tình ở Oa-sinh-tơn ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước, ngày 20/12/1966.