Thứ Tư, 19/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:34 1766
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Trống của đoàn Phật giáo Nhật Bản dùng đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam, thời kỳ 1965-1967

Trống của đoàn Phật giáo Nhật Bản dùng đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam, thời kỳ 1965-1967


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7230

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Lịch

Lịch

  • 04/11/2017 06:34
  • 1862

Lịch, công nhân dệt ở Béclin (Đức) in và phát hành bán lấy tiền ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước, năm 1969.