Thứ Hai, 22/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:27 1728
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cào cỏ, Anh hùng Lao động Đinh Như Gia cùng các xã viên hợp tác xã Gia Hồ, Vĩnh Linh, Quảng Trị làm bằng xác máy bay Mỹ.

Cào cỏ, Anh hùng Lao động Đinh Như Gia cùng các xã viên hợp tác xã Gia Hồ, Vĩnh Linh, Quảng Trị làm bằng xác máy bay Mỹ.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6905

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Ca uống nước

Ca uống nước

  • 04/11/2017 06:27
  • 1758

Ca uống nước, các chiến sĩ công an Đồn 56 Vĩnh Linh làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi, ngày 28-5-1965.