Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:27 1886
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ca uống nước, các chiến sĩ công an Đồn 56 Vĩnh Linh làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi, ngày 28-5-1965.

Ca uống nước, các chiến sĩ công an Đồn 56 Vĩnh Linh làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi, ngày 28-5-1965.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7360

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Huy hiệu Sơn La quyết thắng

Huy hiệu "Sơn La quyết thắng"

  • 04/11/2017 06:26
  • 1770

Huy hiệu "Sơn La quyết thắng" làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Sơn La, ngày 14-6-1965.