Thứ Sáu, 22/09/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:51 1344
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn huy hiệu cho các chiến sĩ đã chiến đấu và chiến thắng ở Điện Biên Phủ, tháng 5-1954.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 5911

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”

  • 04/11/2017 05:50
  • 2149

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các chiến sĩ đã chiến đấu và chiến thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.