Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:50 2628
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các chiến sĩ đã chiến đấu và chiến thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các chiến sĩ đã chiến đấu và chiến thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7204

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Súng ĐKZ

Súng ĐKZ

  • 04/11/2017 05:49
  • 3238

Súng ĐKZ, anh hùng Trần Đình Hùng sử dụng để tấn công địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.