Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:49 1912
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Mũi khoan, bộ đội công binh dựng mở đường tấn công địch ở Điện Biên Phủ, năm 1954.

Mũi khoan, bộ đội công binh dựng mở đường tấn công địch ở Điện Biên Phủ, năm 1954.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7258

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Máy vô tuyến điện

Máy vô tuyến điện

  • 04/11/2017 05:48
  • 2195

Máy vô tuyến điện, chiến sĩ thông tin Chu Văn Mùi đã dùng phục vụ công tác liên lạc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.