Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:48 2195
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Máy vô tuyến điện, chiến sĩ thông tin Chu Văn Mùi đã dùng phục vụ công tác liên lạc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Máy vô tuyến điện, chiến sĩ thông tin Chu Văn Mùi đã dùng phục vụ công tác liên lạc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7258

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Cuốc chim

Cuốc chim

  • 04/11/2017 05:48
  • 1921

Cuốc chim, bộ đội dùng đào hầm đánh cứ điểm Him Lam, tháng 3-1954.