Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:36 1489
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Hai bộ phận của Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ do các kỹ sư, công nhân của Đài tự sáng chế và lắp ráp năm 1950, sử dụng đến năm 1954.

Đây là một hiện vật độc đáo thể hiện sự sáng tạo, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị kỹ thuật của những người làm công tác phát thanh ở Nam bộ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7054

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác