Thứ Ba, 21/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:35 1708
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Bộ phận máy và kỹ thuật của Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ thành lập ngày 1-6-1946 tại đình Thọ Lộc, làng Tôn Đính (nay là xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Ban đầu, với gần 20 cán bộ, phóng viên, biên tập, phát thanh viên, Bản tin của Đài thường ngắn gọn, phản ánh tình hình kháng chiến và truyền đi những chỉ thị của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Sau này, do điều kiện kháng chiến, Đài thường xuyên di chuyển và trở thành đài phát thanh lưu động.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7077

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Lớp học văn hóa

Lớp học văn hóa

  • 04/11/2017 05:34
  • 1474