Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:05 1631
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Bản nhạc “Tiến quân ca” được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944. Hiến pháp năm 1946 đã quyết định lấy “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam DCCH (nước CHXNCH Việt Nam hiện nay). Bản nhạc này được Nhạc sĩ Văn Cao tự tay chép lại vào tháng 12-1994 tại nhà ông - một ngôi nhà nhỏ trên phố Yết Kiêu, Hà Nội để tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7260

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 04/11/2017 05:04
  • 1558

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945.