Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:04 1553
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2-9-1945.

Bức tượng được ông Nguyễn Dực trao tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) năm 2010. Ông Nguyễn Dực là người được giao nhiệm vụ chuẩn bị loa, điện, lắp đặt hệ thống âm thanh trên lễ đài phục vụ Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945. Bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập do nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo sáng tác.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7217

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác