Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:43 1628
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, tháng 8-1945.

Đại hội quyết nghị lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I ngày 2-3-1946 đã biểu quyết nhất trí cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) và được xác định trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam DCCH năm 1946. Lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng làm quốc kỳ của chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến ngày nay.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7366

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Đề án Nghị quyết

Đề án Nghị quyết

  • 04/11/2017 04:42
  • 1527