Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:04 3620
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)

Tranh hiện đang trưng bày có kích thước 50cm x 100cm do họa sĩ Duy Nhất - tức Lê Năng Hiển vẽ lại năm 1966 từ bức tranh gốc vẽ bằng thuốc nước, có kích thước 67cm x 109cm do chính họa sĩ sáng tác năm 1958. Thuộc thể loại biếm họa, bức tranh đã tái hiện đời sống của người dân Việt Nam dưới 3 tầng áp bức, bóc lột: thực dân Pháp, vua quan triều đình nhà Nguyễn và cường hào địa chủ ở nông thôn thời thuộc Pháp.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7259

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bia Mỹ Sơn 1

Bia Mỹ Sơn 1

  • 04/11/2017 03:46
  • 2262

Bia Mỹ Sơn 1, đá cát, thế kỷ 5, đền Mỹ Sơn A1, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam