Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 03:46 2262
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Bia Mỹ Sơn 1, đá cát, thế kỷ 5, đền Mỹ Sơn A1, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Bia có kích thước khá lớn, hình chữ nhật, nội dung tấm bia được khắc bắng chữ Sanskrit (chữ Phạn) ghi việc nhà vua Bhadravarman dâng lên thần Bhadresvara ở một vùng đất ở giữa ba ngọn núi khu thánh địa Mỹ Sơn ngày nay. Vị vua được nhắc đến trong văn bia là Bhadravarman, cai trị từ năm 349 đến 361 ở kinh đô Kandapurpura (thuộc Huế ngày nay). Còn tên thần Bhadresvara là sự kết hợp giữa tên của nhà vua và tên của thần Siva. Điều này cho thấy, Ấn Độ giáo (Siva giáo) đã trở thành tôn giáo chính thống và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của cư dân, đặc biệt tầng lớp vua chúa Champa thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7260

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Biển “Chính Đông môn”, “Tây Nam môn”

Biển “Chính Đông môn”, “Tây Nam môn”

  • 04/11/2017 03:07
  • 2149

Biển “Chính Đông môn”, “Tây Nam môn”, thế kỷ 19, triều Nguyễn